Atpakaļ

Jaunumi

03/10 Notiks līguma parakstīšana „Par Rīgas Kongresu nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi”

Š. g. 3. oktobrī plkst.: 15:00, piedaloties maestro R. Paulam un Rīgas pilsētas vicemēram A. Amerikam, SIA „Rīgas nami” un arhitektu biroju SIA „Nams” parakstīs projektēšanas līgumu „Par Kongresu nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi”. Svinīgā līguma parakstīšana notiks Rīgas Kongresu nama Lielajā zālē.

Iepirkuma komisija nepilnu divu mēnešu laikā izvērtēja iesniegtos piedāvājumus atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem un projektēšanas programmai. Kā iepriekš informējām konkursā „Par tiesībām veikt Rīgas Kongresu nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi”, tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi. Savus piedāvājumus iesniedza SIA „Nams”, SIA „ Arhitekta J.Pogas birojs” un „Basler & Hofmann Deutschland GmbH”. Iepirkuma komisija nepilnu divu mēnešu laikā izvērtēja iesniegtos piedāvājumus atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem un projektēšanas programmai kā rezultātā par labāko un nolikumā noteiktajiem kritērijiem atbilstošāko piedāvājumu atzīts SIA „Nams” pieteikums.

Rīgas Kongresu nama tehniskā projekta izstrādes līgumcena ir 347 000 LVL, bez pievienotās vērtībās nodokļa. 

Konkursa uzvarētājam būs jāizstrādā tehniskais projekts 7-10 mēnešu laikā. Rīgas Kongresu nama rekonstrukcijas mērķis ir – maksimāli palielinot skatītāju sēdvietu skaitu zālē (ne mazāk kā 1400), iegūt savstarpēji vienotu daudzfunkcionālas zāles un rekreācijas telpu risinājumu, kas kontekstā ar modernākajām apskaņošanas un akustisko sistēmu tehnoloģijām nodrošinātu visplašākās iespējas dažādu pasākumu organizēšanai sākot no populārās un simfoniskās mūzikas koncertiem līdz runas priekšnesumiem (konferencēm, kongresiem), nodrošinot tādus skatuves izmērus, lai vienlaicīgi uz tās netraucēti varētu izvietot pilnu sastāvu simfonisko orķestri (ne mazāk kā 120 izpildītāji) un kori (ne mazāk kā 100 izpildītāji). Rīgas Kongresu nama rekonstrukcijas gaitā plānots saglabāt nama fasādi un nama galvenos interjera elementus.

Pēc Rīgas Kongresu nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes un apstiprināšanas, SIA „Rīgas nami” plāno realizēt Rīgas Kongresu nama rekonstrukcijas darbus līdz 2014.gadam. Rīgas Kongresu nama rekonstrukcijas projekts tiks finansēts no SIA „Rīgas nami” līdzekļiem.Share


– Drukāt dokumentu